Nanofiltrasyon Sistemi (NF)

NANOFİLTRASYON SİSTEMİ:

 

NF, membran teknikleri içinde nispeten daha yeni ve özellikle demineralizasyon işlemi için daha uygundur. NF’de laktoz ve kolloidal iyonlar mümkün olduğu kadar retentatta geri tutulmakta, iyonik tuzlar ise permeata geçmektedir. Peyniraltı suyu, permeat veya yağsız süt gibi akışkanların özellikle iyonik tuzlarından arındırılmasına “desalinasyon” denilmektedir. Sodyumca fakir yoğurt üretiminde materyal (yağsız) sütün sodyum miktarı NF ile azaltılabilmektedir. Bebek maması vb. ürünlerde kullanılacak peyniraltı suyu konsantratı eldesinde tuz ve laktozu indirgemek için de NF’den yararlanılmaktadır. Nanofiltrasyon farklı süt ürünlerinin demineralizasyonu ve konsantrasyonu için geniş kapsamlı imkanlar sunar.Peynir altı suyu içeriğindeki mineraller hazır gıda ürünlerinde kullanılacağından içeriğindeki tuz oranı azaltılmak zorundadır. %30 minerali azaltılmış bir peynir altı suyu yenilebilir düzeye indirgenmiş olacaktır ve ideal olan bu orandır. Nanofiltrasyon sistemi peynir altı suyunu konsantre eder, kurumaddesini arttırır ve demineralizasyon yapar.

Ultrafiltrasyon filtratından (permeate) ve ya peynir altı suyundan yüksek saflıkta laktoz eldesi ederek, iyonik tuzların uzaklaştırılmasını sağlarız.

Nanofiltrasyon sisteminde retentate ve permeate olarak iki çıkış bulunur.

 

Retentate; dediğimiz kısım mineral dediğimiz iyonik tuzlarından uzaklaştırılmış konsantre edilen peynir altı suyudur. Bu sistemde elde ettiğimiz konsantreyi ise lor yapımında enerji tasarrufu sağlamak için ön konsantre edilmiş şekilde kullanabilir ve ya peynir altı suyu işleyen tesislere demineralize peynir altı suyu tedariki sağlayarak kullanabiliriz. Elde edilen konsantre daha bir çok alanda kullanılabilir.

 

Permeate; dediğimiz filtrat kısmı ise COD oranı düşük olduğu için drenaja verilebilir ve ya RO polisher sistemimize aktarılarak NF permeate’i saflaştırma sistemine uygulanabilir. Böylece COD oranı düşürülüp kullanılabilir saflıkta suya dönüştürülecektir.

 

NF Permeate COD<125-1000 aralığındadır.

NF Permeate BOD<75-430 aralığındadır.

 

NANOFİLTRASYON Sisteminde;

 

Ters Osmoz sistemi membranlarından daha geniş delik çaplı membran kullanılır.

MgSO4 çıkarma-reddetme >     97%

Tipik Operasyonel Basıncı         5–35 bar

Monovalent ionların geçişine izin verir

Divalent, daha büyük iyonların geçişini engeller ve en büyük organik maddeleri geçirmez.