Ultrafiltrasyon Sistemi (UF)

ULTRAFİLTRASYON SİSTEMİ:

 

Ultrafiltrasyon sistemi, Süt, Peynir Altı Suyu gibi ürünlerin protein ve yağ konsantrasyonunun sağlanmasında kullanılmaktadır. Housing dediğimiz boruların içerisinde bulunan özel yapım spiral sarımlı UF membran filtreleri ürünün içerisinde yer alan tüm bileşenleri filtreden geçirirken membran delik çapından daha büyük boyutlardaki protein ve yağ bileşenlerini filtreden geçirmeyerek separasyon işlemini sağlar. Elde edilmek istenilen konsantre kuru maddesi ise daha önceden belirlenerek sisteme girilir ve sirkülasyon ile elde edilir. Filtrat yani Permeate dediğimiz kalan kısım ise süt veya peynir altı suyu içerisindeki bileşenlerden oluşur. İçerisinde protein ve yağ yoktur. Buna UF Permeate’i denir. Elde edilen konsantreye ise UF Retentate’i denir. Protein ve yağ konsantresidir. Eğer yağ, filtrasyon işlemi öncesi separatör ile çekilmiş ise protein konsantresi elde edilir. Ülkemizde Ultrafiltrasyon sistemi “Süzme Peynir” üretimi amacı ile kullanılsa da çeşitli tasarımları mevcuttur.

Örneğin, süt kabul merkezine Ultrafiltrasyon sistemi koyarsak ve firmaya kabul edilen sütleri Ultrafiltrasyon sisteminden geçirip konsantre edersek, yaz ve kış aylarında değişen süt bileşen oranlarını standardize ederiz ve üretime hep aynı oranda ve kalitede süt vermiş oluruz. Gelen sütün kapasitesi de azalacağı için firmanın separatörde, pastörizatörde ve tanklarda harcayacağı enerji de azalmış olacaktır. Tekne ve tank sayısı azalacaktır. Maya ve kültür tüketimi de belirli oranda azalacaktır. Ayrıca daha az süt ile daha çok üretim yapılacaktır. Genel olarak kanıtlanmış bu sistem Avrupa’da çok kullanılmakta ve kabul görmektedir. Yaklaşık %3-5 oranında verimliliği etkileyen bir sistemdir. Bu sisteme protein standardizasyonu denir. Ultrafiltrasyon sisteminde bir diğer uygulama ise peynir altı suyu protein konsantresi işlemidir. WPC denilen protein konsantresi işlemlerinde kuru maddedeki protein oranlarını işleme göre arttırarak protein eldesi elde ederiz. Bu ürünler protein tozu, bebek maması, protein geri kazanımı (Mikropartikülasyon işlemi) gibi çeşitli amaçlar için kullanılır.